Прессъобщения

2018-11-12 Двадесет и девета Национална научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот ‘2018”

На осми и девети ноември 2018 г., в Дома на техниката – гр. София, по повод Световния ден на качеството (8 ноември)  и Европейската седмица на качеството (5-11 ноември), се проведе конференция на тема „Качеството – за по-добър живот ‘2018”.

Събитието се състоя под патронажа на Министъра на икономиката. Организатори бяха Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Съюза на специалистите по качество, Сдружение „Клуб 9000”, Съюза на Метролозите, Български съюз на стандартизаторите и други държавни организации.

Лекторите в конференцията представиха актуална информация за качеството и устойчивото развитие на бизнеса, съвременните системи за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност и други, като повишаване на конкурентоспособността на продуктите за постигане на удовлетвореност на клиентите. Представители на държавната администрация запознаха аудиторията с държавната политика по качество и конкурентоспособност в условията на евроинтеграцията на страната, с развитието на свързаните с качеството дейности и документи.

Експерти по качеството от „ЕнергоСервиз” АД взеха участие в събитието. Като дългогодишен член на Клуб „9000” и  компания подкрепяща развитието на качеството, ЕнергоСервиз за пореден път спонсорира провеждането на конференцията.