Събития

2015-06-24 ЕнергоСервиз подпомогна Столична детска градина

По повод 10 години от създването на ЕнергоСервиз и като една от социалните инициативи, Компанията подари обновена площадка за игра на децата от 151 Детска Градина в район Оборище. Събитието беше уважено от г-н Дончо Барбалов – Заместник-кмет на Столична община, г-н Борислав Борисов – член на Столичния Общински Съвет, г-жа Йорданка Фикирлийска – Кмет на Община Оборище, г-жа Мариана Шопова – представител на Дирекция Образование на Столична Община, г-жа Мирела Гошкарян – Директор на 151 ОДЗ, както и представители на Компанията.
Средставата дарени от ЕнергоСервиз бяха използвани за поставяне на нови съоръжения, предназначени за обучение и забавление на децата, обезопасяващи настилки, подмяна и ремонт на пейките в двора, както и освежаване на оградата. По този начин не само се подобри, но и осъвремени дворът на 151 ОДЗ, където ежедневно децата се веселят и играят.