История

  • ЕнергоСервиз е основан през 2005 година с първоначална правна форма на регистрация- Дружество с ограничена отговорност.
  • Поради високите цели поставени за изпълнение пред Дружеството през 2008 година ЕнергоСервиз се преобразува в Акционерно Дружество със 100 % ефективно внесен капитал.
  • От 2006 год. ЕнергоСервиз осъществява техническа дейност за обслужване и ремонт  на най-голямата и най-комплексната Компютърно-Управляваща Система „Ovation”® монтирана в света, както и на Системите за Радиационен Контрол на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6 Енергоблок, ВТ на Спец Корпуса в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.
  • Благодарение на сътрудничеството и партньорството с Westinghouse Electric Company (USA) и APANTEC LLC (USA) ЕнергоСервиз реализира различни проекти свързани с оптимизация на КИУС “Ovation”®  и СРМ.
  • ЕнергоСервиз АД е пълноправен член на Американската търговска камара в България и БУЛАТОМ.