Мисия и цели

  • Да доставя инженерингови услуги и продукти, които отговарят на изискванията на клиента и на най-високите стандарти за безопасност на ядрени и конвенционални централи;
  • Да бъде сред лидерите в южна и източна Европа в областта на ядрената автоматика;
  • Да изпълнява договори и задължения като прилага добрите инженерни практики в дневните си дейности;
  • Да бъде предсказуем, прозрачен и последователен партнъор.
  • Да отговаря на нуждите и интересите на служителите като следва активна социална политика, чрез осигуряване на възможности за съответно обучение и усъвършенстване;