Референции

  • От 2005 Енергосервиз прилaга политика по качество и система за управление на качеството според EN ISO 9001. През 2007 поради разширение на обхвата, СУК беше ресертифициран.
  • През 2010 ресертифициращ одит за СУК беше проведен и беше получен сертификат ISO 9001:2008.
  • Компанията е обучила и сертифицирала 4 (четири) вътрешни ISO 9001 одитори според ISO 19011.