Прессъобщения

2019-09-25 Нови договори

В началото на месец септември, „ЕнергоСервиз” сключи договори с „АЕЦ Козлодуй” за период от две години за техническо обслужване и ремонт на три системи за контрол и управление.

Договорът за Техническо обслужване и ремонт на Компютърна информационно-управляваща система [КИУС] „Ovation“ по първи и втори контур и Системите за радиационен мониторинг [СРМ], 5 и 6 енергоблокове на централата се сключва за пети пореден път.

По втория договор, ЕнергоСервиз ще извършва Сервизно обслужване на Система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим [ВХР] по първи контур на 5 и 6 енергоблокове на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Във връзка с ангажимента по изпълнение на дейностите по договорите,  инженерите на ЕнергоСервиз ще участват активно в Плановия Годишен Ремонт на 6 енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”, който започна  на 22 септември. В периода на спирането ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни работи, профилактика на оборудването и на системите на блока.. По време на ремонта, реакторът ще бъде зареден със свежо ядрено гориво за новата горивна кампания.