Прессъобщения

2019-06-24 Одобрен доставчик на Уестингхаус

За пореден път ЕнергоСервиз е одобрен и включен в списъка на доставчици на Уестингхаус за продукти и услуги в глобален аспект, които не са свързани с безопасността. С това компанията ще разшири  дейността си като има възможност да предоставя услуги на световния пазар по разработени и осъществени проекти на Уестингхаус. Главният фокус е върху осъществяване на гаранционна и след-гаранционна поддръжка на системи за управление и контрол, инсталирани от Уестингхаус, които не са свързани с безопасността. Одобрението е за срок от три години.