Опровержение

1. Предоставяне на данни и информация от общ характер ЕнергоСервиз полага всички усилия, за да гарантира, че информацията и данните, съдържащи се на тази интернет страница е вярна. Въпреки това, ние не носим отговорност или гаранция, че информацията и предоставените данни са актуални, точни и пълни. Това се отнася и за всички други уеб сайтове, посочени чрез хипервръзка. ЕнергоСервиз не носи Отговорност за съдържанието на сайтове достигнати с помощта на такава връзка. ЕнергоСервиз си запазва правото да променя или допълва на информация или предоставените данни, без предварително уведомление.
2. Авторско право Съдържанието на сайта на ЕнергоСервиз е защитено с авторски права. Копирането на информация или данни, по-специално употребата на текстове, части от текстове или илюстрации изисква предварителното съгласие на ЕнергоСервиз. Ovation® е запазена марка на Emerson Process Management.
3. Приложимо законодателство Цялата информация и данни, тяхното използване, влизането в интернет страницата на ЕнергоСервиз, както и всички действия, допуски или бездействия, свързани с интернет страницата на ЕнергоСервиз са обект единствено на Българското право. Мястото на юрисдикция е София