Събития

2015-06-11 Трета годишна среща с ключови клиенти

От 1-ви до 3-ти юни 2015г. в RIU Pravets Resort се проведе Трета годишна среща с представители на компании от ядрения сектор, организирана от ЕнергоСервиз. Темата на събитието „Инженерно осигуряване на Системи за Управление и Контрол в АЕЦ. Предизвикателства и решения” привлече вниманието на участници от АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности, Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”, Интерприборсервиз, Енпро Консулт, ОСКАР-ЕЛ и др.

Представителите от Westinghouse Energy Systems, Mirion Technologies и Hach Lange запознаха участниците с новостите в продуктовите линии, ориентирани към ядрения сектор. Специалистите от MATE-FIN споделиха опита си и добрите практики по отношение на Системите за радиационен мониторинг в Румъния. Инженерите от ЕнергоСервиз представиха подробно текущите проекти и възможностите за бъдещи такива. Изпълнителният директор, г-н Георги Манчев, обобщи в „10 стъпки за 10 години” дейността на Компанията.