Доставка на резервни части

Със своята прозрачна политика, коректност и лоялност към свойте партньори и клиенти, ЕнергоСервиз АД е изключителен представител за доставка на резервни части и компоненти на водещи фирми като Westinghouse Electric Company LLC и APANTEC LLC, USA. Предоставяните услуги включват но не са ограничени до:

  • снабдяване с резервни части без влагане на труд в съответствие със стандартните срокове на доставка;
  • влагане на резервни части като замяна на дефектни такива при ремонтна дейност;
  • поддържане на складови наличности;
  • ремонт на гаранционни резервни части.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ