Инженеринг

Едно от основните направления на Енергосервиз – Инженеринг, е изградено от квалифициран екип експерти с натрупан богат опит, което предлага и извършва редица инженерингови услуги и продукти. Експертният потенциал на фирмата се използва за:

  • Разработване и управление на проекти;
  • Разработване на Работни инструкци и Процедури по качеството въз основа, на които извършва техническо обслужване на информационни, автоматични и управляващи системи;
  • Разработване на подробни времеви графици за Техническо обслужване;
  • Анализи и оценки на риска;
  • Поддръжка и актуализация на бази данни;
  • Изготвяне на отчети и анализи;
  • Подготвяне на програми и материали за обучение и самообучение.