Вашето име

Вашият Email

Организация / Фирма

Относно

Вашето съобщение

HDS-101G/GN
Ръчен уред за търсене и идентификация на изотопи

HDS-101G/GN са ръчни преносими устройства,предназначени за търсене и идентификация на радиоактивни материали и справяне с радиационни заплахи като незаконния трафик и устройства разпръскващи радиация. Те са в състояние да идентифицират радионуклиди и да ги класифицират като медицински, индустриални, естествени радиоактивни материали (NORM) и специални ядрени материали (SNM).

Могат да се използват за откриване, локализиране и характеризиране на заплахи по време на измерването или да се допълват с портал за измерване.

HDS-101G/GN са идеално пригодени за аварийни екипи, гранични и митнически инспектори, охрана на райони в критични за сигурността поделения, както и за всички приложения, свързани с контрола на радиоактивни и ядрени материали.