Вашето име

Вашият Email

Организация / Фирма

Относно

Вашето съобщение

MULTIRAD-LLR
Радиационен измервателен уред

MULTIRAD системата е изградена върху MULTIRAD радиационен детектор, оборудван с пълен набор от аксесоари .

Интегрира всички функции, необходими за детекция на радиацията и необходимите характеристики за различни приложения. Тази система за радиационен мониторинг отговаря на изискванията за работа при ниско ниво на активност (Low Level Radiation).

В момента се използва от армията и гражданската отбрана.