Вашето име

Вашият Email

Организация / Фирма

Относно

Вашето съобщение

PDS-100G/GN
Джобен радиационен детектор и анализатор

Джобен радиационен детектор и анализатор PDS-100G and PDS-100GN са новото поколение детектори за гама и гама/неутронно лъчение.

Тези чувствителни джобни устройства са предназначени за откриване, локализиране и количествено измерване за много кратко време на всякакви радиоактивни източници като специални ядрени материали или като излъчващи радиация устройства.

При необходимост PDS-100G и GN имат възможност за предаване данните от измерването и спектъра.

Те са проектирани специално за аварийни екипи, правоохранителни органи, митническите инспектори и за осигуряване на обща и персонална сигурност в критични инфраструктурни обекти.

Версии:
• PDS-100G: Гама версия
• PDS-100GN: Гама и неутронна версия