Вашето име

Вашият Email

Организация / Фирма

Относно

Вашето съобщение

FastTrack-Fibre™
Портални гама монитори в 3 версии

FastTrack-Fibre™ монитори са портални гама монитори, характеризиращи се с много ниска степен на фалшиви аларми и ниски нива на откриване на замърсяване. Всичките три монитора могат да работят в два различни режима: в режим FastTrack (бързо преминаване) или в режим Wait-In (престой в монитора докато трае измерването).

Висока производителност и ниски нива на откриване на замърсяване
Алгоритмите FastTrack позволяват надеждно и бързо измерване на всички преминавания през монитора, като осигуряват постоянно ниски нива на откриване на замърсяване. Без опашки, без забавяне, дори в пикови периоди.

Минимална степен на фалшиви аларми
Алгоритмите FastTrack могат да различат събития при преминаване през монитора от събития извън него. Лицето носещо източник ще бъде точно определено, така че фалшивите аларми и допълнителните действия от страна на персонала ще бъдат драстично намалени.

Ниски разходи
Детекторите GammaFibre™ се характеризират с ниски нива на откриване на замърсяване, сведени до минимум „мъртви зони” за детектиране, оптимизирана геометрия на детектора и накрая, но не на последно място: лесна поддръжка, което от своя страна води до ниски експлоатационни разходи.