Ремонт и поддръжка

Енергосервиз изгражда и поддържа екип от висококвалифицирани сервизни инженери в направление Ремонт, които извършват ремонт и поддръжка на съоръжения, инсталации и оборудване на Компютърна информационно–управляваща система “Ovation®” по Първи и Втори контур и Система за радиационен мониторинг  (СРМ). Направление Ремонт осъществява и поддържа 24 часова оперативна връзка с представителите на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, с което осигурява бърза и своевременна реакция при възникване, определяне и отсраняване на дефекти.

Ремонтните дейности които сервизните инженери извършват са:

  • Планиран ремонт;
  • Аварийни ремонтни дейности и техническо обслужване при заявка от клиента
  • Текущи ремонти

Енергосервиз, като изключителен представител и съвместно с APANTEC LLC, USA, с цел усъвършенстване и удължаване на живота на СРМ, през 2010 година подготви и осъществи  модернизация с усъвършенствани компоненти на един от модулите за нормален диапазон на СИАИ.