Техническо обслужване | Система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим по първи контур (ВХР)

Внедрена и монтирана в АЕЦ Козлодуй от Уестингхауз, като част от програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок.

Системата следи непрекъснато специфични химически параметри на три потока от проби:

1) Топлоносителя в реактора

2) Чистия топлоносител по първи контур (след филтриране)

3) Подпитката (допълването) на първи контур

По този начин персоналът на централата получава в реално време информация за водохимичния режим на топлоносителя и може много по-бързо да реагира и да приложи коригиращи мерки при необходимост.

Системата е базирана на модули и компоненти от фирмите Dionex, Honeywell, Hach-Lange(Orbisphere).

Наблюдаваните химически параметри са: киселинност на топлоносителя (pH), разтворен Водород и Кислород, катиони на Литий, Натрий, Калий и  Амоняк (Li+, Na+, K+, NH4 +), аниони на Хлор, Флуор и сулфати (Cl, F, SO4 –).