Техническо обслужване | Система за радиационен мониторинг (СРМ)

Системата за радиационен мониторинг (СРМ) е внедрена и монтирана в АЕЦ Козлодуй от Уестингхауз, като част от програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок.

Системата е реализирана от:

  • Система за измерване на активността на изхвърлянията модул за нормален диапазон (по два резервирани за енергоблок и един за Спец-корпуса), също и от модул за широк/авариен диапазон (по един за всеки енергоблок). Системата измерва концентрацията на радиационния поток по време на нормални работни експлоатационни режими, по време на ремонт и по време на и след авария;
  • Система за измерване в хермозоната след авария (по една за всеки блок), която измерва следаварийните активни концентрации в херметичната зона;
  • Система с цифров широкообхватен монитор (по една за всеки блок), предназначена за откриване и измерване на следавариино гама лъчение в хермозоната;