Техническо обслужване | Ovation®

“Ovation®” е компютърна информационно – управляваща система, основана на разпределена структура с компоненти стандартен вход/изход, контролер, мрежа и работни станции. Ovation® включва релационна система за управление на база данни и за системно съхранение на данни, както и мощни средства за потребителски интерфейс, които осигуряват напълно интегриран набор от най-нови софтуерни програми, използвани за създаване на стратегии за управление на Ovation®, графични изображения на процесите, записи на точки, генератори на отчети и конфигурации за цялата система.

OVation_small